Domeinen: Burgerlijk Recht

Onroerend goed:

Het behandelen van geschillen en problemen met betrekking tot :

 • Eigendomsrecht en mede-eigendomrecht
 • Appartementsmede-eigendom
 • Vruchtgebruik
 • Bezit
 • Koop op plan

Contactpersonen :

Filip Gilson
Dominiek Maes
Lieve Coosemans

 

Contracten en overeenkomsten:

Het opstellen en nazien van overeenkomsten en het behandelen van geschillen met betrekking tot onder meer :

 • koop en verkoop
 • huur, handelshuur, woninghuur, enz.
 • makelaars- en lastgevingsovereenkomsten

Contactpersonen :

Filip Gilson
Ilse Samoy
Dominiek Maes
Céline Heinkens

 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht:

Het kantoor behandelt een ruime waaier van geschillen en problemen inzake aansprakelijkheids- recht, schaderegelingen en verzekeringsrecht, en richt zich voornamelijk op de volgende doelgroeppen :

Ondernemingen

 • Aansprakelijkheid van de onderneming en de bedrijfsleider. Het waarnemen van de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging.
 • Productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van fabrikant en leverancier.
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Exploitatieschade
 • Aansprakelijkheid van inzake brand en explosies

Ziekenhuizen, geneesheren en vrije beroepen

 • Medische aansprakelijkheid, professionele aansprakelijkheid

Verzekeringen

 • Verzekeringstechnische problemen
 • Lichamelijke schade
 • Arbeidsongevallen, levensverzekeringen, brand-, BA uitbating en na levering, verkeer
 • Aansprakelijkheid van de ingenieur, de architect en de aannemer

Particulieren

 • Zware lichamelijke schade, vermogensschade en economisch verlies
 • Aansprakelijkheid : verdediging op burgerrechtelijk en op strafrechtelijk vlak

Contactpersonen :

Fabienne Legrand
Vincent Coigniez
Yoeri Deckers
Gabriel Ghyselen
Ilse Samoy
Lut Leys
Katlijn Pollaris
Yasmine De Greef
Sam Baeten

 

Erfrecht, schenkingen en testamenten:

Het behandelen van geschillen inzake erfrechtelijke opvolging, zowel met als zonder testament, als inzake schenkingen.

Contactpersonen :

Dominiek Maes
Lieve Coosemans

 

© Legrand & Vennoten cvba