Disclaimer

1. Website disclaimer

De informatie op de website www.legrand-law.com kunnen niet beschouwd worden als adviezen van juridische aard noch van enige andere aard. Legrand Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou ontstaan door het gebruik van de op de website verstrekte informatie. Indien u juridisch advies wenst, neem dan contact op met een gekwalificeerde advocaat die u op basis van uw persoonlijke situatie zal adviseren.

Legrand Advocaten heeft het exclusieve auteursrecht op de website, de vormgeving en de volledige inhoud ervan. Elk gebruik van de website, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legrand Advocaten.

2. E-mail disclaimer

De inhoud van elke e-mail die door een advocaat, werknemer en/of aangestelde van Legrand Advocaten wordt verzonden, kan vertrouwelijk en juridisch geprivilegieerd zijn. Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de toegang hiertoe voor anderen is niet toegestaan. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is elke openbaarmaking, kopiename, verdere verspreiding of elke handeling die u onderneemt ten gevolge van de ontvangst van de e-mail verboden en kunnen deze handelingen onwettig zijn. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve ons onmiddellijk telefonisch (+32 16 31 01 31) of per e-mail (info@legrand-law.com) te verwittigen. Legrand Advocaten is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overdracht van de informatie in e-mailcorrespondentie, noch voor enige vertraging in de ontvangst ervan.

Wanneer u zich tot onze klanten richt, zijn alle geuite meningen of adviezen in de gevoerde e-mailcorrespondentie onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden.