Domeinen
Domeinen

Het kantoor treedt op voor alle rechtbanken van het land en onder meer via het EUROJURIS- netwerk in de overige Europese landen. Naast het contentieux voor de rechtbanken is het kantoor eveneens actief in de andere domeinen van de juridische dienstverlening, zoals het adviseren, het opstellen en het nazien van contracten, het vertegenwoordigen van cliŽnteel voor allerlei instanties, het begeleiden van het cliŽnteel bij onderhandelingen en bemid- delingen, het voeren van arbitrages, en het beheren van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassoprocedures.
Het kantoor beperkt zich specifiek tot de volgende domeinen:
 · Burgerlijk recht
 · Handelsrecht
 · Vennootschaps- en verenigingsrecht
 · Sociaal recht
 · Strafrecht en strafvordering.

© Legrand & Vennoten cvba