Domeinen: Handelsrecht

Invorderings-, beslag en zekerhedenrecht.

Gerechtelijk akkoord en faillissementsrecht.

Het gerechtelijk en buitengerechtelijk invorderen van burgerlijke en handelsschulden, zowel in een nationale als internationale context. Het onderzoeken en het realiseren van de voorrechten, zekerheden zoals hypotheken, voorrecht van de niet-betaalde verkoper, inpandgevingen, borgstellingen, warranten, enz.

Het begeleiden van het cliŽnteel in geschillen van faillissementrecht, gerechtelijk akkoord en collectieve schuldenregeling.

Contactpersonen :

Vincent Coigniez
Dominiek Maes
Yoeri Deckers
Filip Gilson

 

Handelsovereenkomsten en handelspraktijken:

Het opstellen, en nazien van de handelscontracten, zoals (internationale) koop, facturing, leasing, agentuur, franchising, informatica-contracten, transportovereenkomsten, concessieovereenkomsten, en het voeren van procedures ermee verbonden.

Het voeren van procedures en het verrichten van tussenkomsten in geschillen nopens handelspraktijken en de eerlijke handelsgebruiken.

Contactpersonen :

Vincent Coigniez
Dominiek Maes
Filip Gilson

 

Bank- en kredietrecht:

Het behandelen van geschillen en problemen met betrekking tot onder andere kredietovereen- komsten, consumentenkredieten, wissel- en chequerecht, de aansprakelijkheid van de bankier, en allerlei bancaire zekerheden.

Contactpersonen :

Vincent Coigniez
Filip Gilson

 

Intellectuele eigendom.

Het behandelen van geschillen met betrekking tot het auteursrecht, bescherming van merken en inbreuken op het merkenrecht, en het intellectuele eigendomsrecht van tekeningen en modellen.

Contactpersonen :

Lieve Coosemans

 

© Legrand & Vennoten cvba