Fabienne LEGRAND Vincent COIGNIEZ Yoeri DECKERS Filip GILSON Gabriel GHYSELEN Ilse SAMOY
Dominiek MAES Lut LEYS Lieve COOSEMANS Katlijn POLLARIS Yasmine DE GREEF Céline HEINKENS
      Sam BAETEN    
Dominiek Maes

Dominiek Maes

Advocaat aan de Balie te Leuven sedert 1994

Materies:
- Invorderingen, beslag- en zekerheidsrecht. Gerechtelijk akkoord en faillissementsrecht.
- Onroerend goed
- Contracten en overeenkomsten
- Erfrecht, schenkingen en testamenten

Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels

Kandidatuur rechten K.U.LEUVEN, Campus Kortrijk (1989)
Licentie rechten K.U. LEUVEN (1992)
Wetenschappelijk medewerker afdeling Publiek recht en Instituut Gerechtelijk Recht K.U.LEUVEN (1992-1994)
Mede-auteur: "Modelcode beginselen van algemeen procesrecht" en "Bespreking art. 1017 en 1024 Ger.W. in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Wetboek"

© Legrand & Vennoten cvba