PRIVACY

De gegevens die u aan het kantoor via het registratieformulier op de website heeft meegedeeld worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgespeeld. U kan steeds vragen om verbeteringen en aanvullingen aan te brengen of om een afprint te bekomen. Op eenvoudig verzoek wordt u van de registratielijst geschrapt.

Vincent Coigniez

© Legrand & Vennoten cvba