Domeinen

Sociaal Recht

Het behandelen van problemen en geschillen die verband houden met onder meer :

- de beŽindiging van arbeidsovereenkomsten
- het sociaal strafrecht
- sociale verkiezingen
- ontslag van beschermde werknemers
- procedures inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioenen

Contactpersonen :

Vincent Coigniez
Gabriel Ghyselen


© Legrand & Vennoten cvba