Domeinen

Strafrecht en strafvordering

Voorzover de strafrechtelijke aspecten gerelateerd zijn aan de andere door het kantoor behandelde domeinen.

Contactpersonen :

Fabienne Legrand
Gabriel Ghyselen
Katlijn Pollaris
Yasmine De Greef
Céline Heinkens
Sam Baeten

© Legrand & Vennoten cvba