Domeinen

Het vennootschaps- en verenigingsrecht

Het behandelen van problemen en geschillen die onder meer betrekking hebben op :

- Het oprichten van vennootschappen, verenigingen en V.Z.W.'s, en het opstellen van statuten.
- Aandeelhoudersovereenkomsten.
- Aansprakelijkheid van rechtspersonen en bestuurders.
- De overdracht van ondernemingen en handelszaken, aandelen en activa.
- De begeleiding bij fusies, splitsing en ontbinding van vennootschappen.

Contactpersonen :

Filip Gilson

© Legrand & Vennoten cvba