Expertisedomeinen: Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Met de verdergaande juridisering van de samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking toe. De waaier aan mogelijke (en soms verplichte) verzekeringen neemt alsmaar toe. Deze tendens zal zich in de toekomst ongetwijfeld verderzetten.

Doorheen de jaren hebben wij een ruime expertise opgebouwd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alsook in de raming en herstel van schade. Wij blijven de evoluties in deze materies op de voet volgen en helpen ons cliënteel graag verder bij vragen en problemen rond:

  • schade en schadebegroting : letselschade, exploitatieschade, vermogensschade, …
  • beroepsaansprakelijkheid (aannemers, ingenieurs, architecten, vastgoedmakelaars, verzekeringstussenpersonen, bankiers, notarissen, advocaten, …)
  • medische aansprakelijkheid
  • overheidsaansprakelijkheid
  • milieuaansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • arbeidsongevallen
  • verkeersongevallen
  • kabelbeschadigingen
  • omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering, toepassing polisvoorwaarden, …