Expertisedomeinen: Contracten

Particulieren, bedrijven, instellingen en verenigingen maken afspraken en leggen deze vast in overeenkomsten, contracten of reglementen. Het opstellen en de interpretatie ervan zijn van het grootste belang in het voorkomen van geschillen. Bij dit proces begeleiden wij ons cliënteel en behartigen wij ook hun belangen voor de rechtbanken en in onderhandelingen.

Wij doen dit op diverse vlakken, zoals :

 • huur-, handelshuur- en pachtovereenkomsten
 • krediet- en leningsovereenkomsten
 • verkoopovereenkomsten
 • concessieovereenkomsten
 • overheidsopdrachten
 • leasing
 • franchising
 • distributieovereenkomsten
 • dienstverlening- en managementovereenkomsten
 • borgstellingsovereenkomsten
 • vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • intentieovereenkomsten
 • dadingen
 • agentuurovereenkomsten
 • volmachten