Expertisedomeinen: Ondernemingen

Ondernemen is topsport, wordt wel eens gezegd. U heeft namelijk te maken met verschillende facetten van het ondernemerschap. Juridische ondersteuning en begeleiding is hierbij de dag van vandaag niet weg te denken.

Legrand Advocaten is daarvoor uw juiste partner en kan uw onderneming onder meer bijstaan inzake  :

 • contracten
 • handelspraktijken
 • oprichten van vennootschappen, verenigingen en vzw's, en het opstellen van statuten
 • begeleiding bij fusies, splitsing en ontbinding van vennootschappen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • aansprakelijkheid van rechtspersonen, bestuurders en bedrijfsleiders
 • productaansprakelijkheid
 • overdracht van ondernemingen en handelszaken, aandelen en activa
 • invordering van onbetaalde facturen
 • leningsovereenkomsten, consumentenkrediet, hypothecaire krediet, borgstellingen kredietgeschillen
 • beslag en executie
 • zekerheden en voorrechten
 • ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen, aangifte van schuldvordering
 • geschillen over de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten