Expertisedomeinen: Strafrecht & Tuchtrecht

Wij verlenen advies en bijstand in het kader van de strafrechtelijke verdediging van de cliënt zowel voor de politierechtbank, als voor de correctionele rechtbank en de verschillende onderzoeks- en tuchtinstanties.

Zo staan wij u graag bij voor:

  • de bijstand tijdens een politieverhoor
  • de bijstand tijdens het strafonderzoek
  • het indienen van een strafklacht
  • de vertegenwoordiging en bijstand voor strafrechtbanken en tuchtinstanties
  • de bijstand bij de strafuitvoering

Eveneens behartigen wij de burgerlijke belangen van de slachtoffers in strafzaken. Wij stellen ons namens de cliënt burgerlijke partij teneinde een schadevergoeding te bekomen, zowel voor materiële schade, immateriële schade als voor lichamelijke schade.